- Ordinul nr. 89/2018 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale;


- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii - Republicare si Actualizata 2019;


- Prescriptia tehnica PTA1 - 2010 - "Aparate de incalzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale = 400 kW";


- Legea 49/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil si pentru modificarea altor acte normative;


- Legea 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil;


- Ordin pentru aprobarea prescriptiilor tehnice PT-CR 4 - 2009 - Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrari la instalatii/echipamente" si PT CR 8-2009 - Autorizarea personalului de deservire a instalatiilor/echipamentelor si acceptarea personalului auxiliar de deservire;


- Ordin pentru aprobarea Prescriptiilor tehnice PT C1 - 2010 - Cazane de abur, cazane de apa fierbinte, supraincalzitoare si economizoare independente";


- PT C4- 2010 "Recipiente metalice stabile sub presiune", PT C6-2010 "Conducte metalice sub presiune pentru fluide", PT C7 - 2010 "Dispozitive de siguranta", PT C8 - 2010 "Instalatii de distributie gaze petroliere lichefiate", PT C9 - 2010 - Cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune", PT C10-2010 "Conducte de abur si conducte de apa fierbinte sub presiune"