PUNERE IN FUNCTIUNE


                     Dupa ce a fost executata, orice instalatie de utilizare a gazelor naturale (I.U.G.N.) trebuie pusa in functiune de catre reprezentantii operatorului de distributie.

Daca ulterior se intervine asupra instalatiei de utilizare, cu lucrari de modernizare, aceasta trebuie pusa din nou in functiune.

                    Activitatea de punere initiala in functiune a I.U.G.N. este realizata de catre reprezentantii operatorului de distributie impreuna cu executantul lucrarii (operatorul economic) si beneficiar.

                   Executantul are obligatia ca, in termen de 3 zile lucratoare de la data intocmirii procesului verbal de receptie tehnica a I.U.G.N., sa solicite programarea in vederea punerii in functiune a acesteia.


Pentru punerea in functiune a I.U.G.N. depunem urmatoarele documente: 

- procesul verbal de receptie tehnica;

- schema izometrica;

- documentul emis de catre un furnizor de gaze naturale, licentiat de A.N.R.E., din care sa reiasa existenta unui contract de furnizare incheiat cu beneficiarul pentru respectiva locatie;

- solicitarea pentru punerea in functiune a instalatiei;


                         Daca vrei sa afli mai multe detalii despre prevederile legale privind procedura ce trebuie respectata pentru proiectarea, verificarea, executia, receptia si punerea in functiune a instalatiilor de utilizare, poti accesa: Ordinul A.N.R.E nr. 156/ 2020.