PROIECTAREA RACORDARILOR / BRANSAMENTELOR / INSTALATIILOR DE UTILIZARE GAZE NATURALE
                                                         - SCHITAREA, DESENAREA SI AVIZAREA PROIECTELOR
                Proiectul instalatiei de utilizare a gazelor naturale sau al lucrarilor de racordare/bransare la sistemul de distributie se va realiza de catre inginerii GAZ INSTAL TOPEXPERT in colaborare stransa cu beneficiarul lucrarii. Impreuna cu acesta alegandu-se traseul pe unde va fi executata viitoarea instalatie de utilizare a gazelor si unde ar fi oportun sa se realizeze racordarea proprietatii la sistemul de distributie.
ETAPELE REALIZARII BRANSAMENTULUI SI/SAU CONDUCTEI
- Obtinerea solutiei de racordare, emisa de catre operatorul sistemului de distributie, pe baza documentelor puse la dispozitie de catre client;
- Intocmirea si transmiterea ofertei de pret calculate in baza solutiei emise de catre operatorul de distributie;
- Semnarea contractului de mandat in vederea intocmirii si obtinerii avizelor necesare procesului de racordare la reteaua de gaze naturale;
- Completarea, semnarea de catre beneficiar si transmiterea notificarii catre operatorul sistemului de distributie prin care se valideaza contractarea lucrarii cu firma noastra, avand la baza oferta de pret comunicata in prealabil beneficiarului;
- Obtinerea avizelor (termenele maximale pentru fiecare Primarie/Regie sunt de 30 zile calendaristice, iar durata totala pentru procesul de obtinere este influentat de numarul si tipul de avize solicitate in certificatul de Urbanism - dupa caz;)
- Pe baza tuturor avizelor obtinute se intocmeste proiectul in 5 exemplare, urmand a fi transmise catre Verificatorul de proiecte autorizat (MLPAT), urmand a se transmite doua exemplare de proiect catre Primarie pentru obtinerea Autorizatiei de construire sau Avizului de executie - dupa caz;
- Ulterior obtinerii Autorizatiei de Construire sau a Avizului de executie se depune Anuntul de incepere a lucrarilor la Inspectoratul de Stat in Constructii in baza caruia firma noastra poate sa programeze executia lucrarii in cel mai scurt timp posibil;
                Proiectarea lucrarilor de gaze naturale se realizeaza de operatori economici autorizati ANRE, ca urmare a obtinerii avizului tehnic de racordare de la operatorul local de distributie a gazelor naturale (exemplu: Distrigaz Sud Retele etc.)
                Avizul tehnic de racordare se obtine de catre reprezentatii nostri, in baza contractului de mandat, prin care suntem imputerniciti sa reprezentam clientul in relatia cu distribuitorul/furnizorul de gaze naturale.
PROIECTAREA INSTALATIILOR DE UTILIZARE GAZE NATURALE INCLUDE URMATOARELE ETAPE:
- analiza amplasament in vederea stabilirii proiectului;
- stabilire solutie de alimentare (traseu instalatie de utilizare gaze naturale);
- schitare traseu de catre ingineri specializati;
- proiectare traseu instalatie in program de specialitate AutoCAD si/sau Corel;
- dimensionarea instalatiei in vederea asigurarii debitului instalat;
- memoriu tehnic (include toate datele tehnice ale lucrarii: debitul instalat, diametrul conductelor, prescriptii de executie etc.);
- obtinere aviz tehnic de racordare emis de operatorul local de distributie a gazelor naturale (exemplu: Distrigaz Sud Retele etc.);
- incheiere contract de furnizare cu operatorul licentiat (exemplu: Engie Romania, CEZ Furnizare etc.);
- verificarea si avizarea documentatiei va fi efectuata de catre specialisti autorizati MDRT;
                 Traseul instalatiilor de utilizare gaze naturale trebuie sa respecte intocmai legislatia in vigoare si sa asigure functionarea in conditii optime de siguranta, atat pentru beneficiarul lucrarii cat si pentru persoanele din imprejmuiri. De aceea, pentru fiecare realizare a proiectelor de instalatii utilizare gaze naturale, punem la dispozitia clientilor, ingineri specializati si autorizati ANRE pentru realizarea acestora.